fbpx

1. Plan generalne regulacije Sistema zelenih površina Beograda

Beograd ima oko 7.500 hektara šuma i šumskog zemljišta i oko 2.200 hektara javnih zelenih površina. Oko 7.000 hektara postojećih površina pod drvećem dnevno proizvodi kiseonika za oko 300.000 ljudi. Iz ovoga se može zaključiti da, sa aspekta zaštite životne sredine, Beograd ima deficit zelenih površina pod drvenastom vegetacijom.

Realizacijom našeg plana generalne regulacije Sistema zelenih površina Beograda stepen ozelenjenosti biće povećan sa 12% na 23%, čime bi bio ostvaren normativ od 124 m2 šuma i zelenih površina po stanovniku. Time bi Beograd postao čistiji grad, a građani Beograda bi dobili zdraviju životnu sredinu.

2. Rešavanje problema u saobraćaju

Saobraćaj prema izveštaju agencije za zaštitu životne sredine predstavlja tek 6% emisije štetnih zagađujućih materija. Međutim, zbog pogrešno izabrane metodologije koja pokazuje nivo emisije, a ne nivo štetnosti, ovaj podatak ne daje potpune informacije. Sa druge strane, svedoci smo potpunog saobraćajnog kolapsa u gradu, značajnog produžavanja vremena provedenog u saobraćaju, samim tim i sve veće emisije zagađujućih materijala od kojih su mnoge i kancerogene, poput benzopirena. Povećan broj vozila, haotični i nasumični radovi u velikom broju ulica, loša organizacija gradskog prevoza, “divlja gradnja” koja sprečava prirodno strujanje vetra, sve su to uzroci povećane zagađenosti koja potiče iz saobraćaja.

Formiranje centralne gradske jedinice za planiranje izvođenja radova rešiće problem kopanja iste ulice više puta. Jedinica će imati zadatak da planira radove na centralnom nivou, tj. kada se iskopa jedna ulica, onda se tu zamene cevi i za vodovod i za kanalizaciju i telekomunikacije, gas i td.

Takođe, neke od prvih mera će biti:

• Digitalizovanje projekata svih podzemnih instalacija što će značajno povećati efikasnost i smanjiti troškove radova

• Vraćanje beovoza na optimalnu funkciju iz svih delova grada (polasci na 5 minuta)• Besplatan gradski prevoz u nedeljama kada je zagađenost preko dozvoljene granice

• U naredne dve godine izvršiti zamenu postojećih vozila ekološki prihvatljivim• Vraćanje u funkciju pruge oko Kalemegdana iz bezbednosnih razloga (sada sav opasan teret prolazi tunelima ispod centra grada)

• Izgradnja prve linije metroa, linija Ustanička – Trgovačka

• Zabrana kamiona u špicu u centru grada, te strogo kontrolisanje i sankcionisanje zaustavljanja dostavnih vozila van propisanih mesta.

3. Rešavanje problema individualnih zagađivača Individualni zagađivači prestavljaju veliki problem za životnu sredinu grada.

Sa ciljem rešavanja ovog problema, biće implementirane sledeće mere:

• Biće formirana centralna gradska inspekcija za popis zagadjivača, merenje emisija, merenje zagađenja. Oni bi usko sarađivala sa Gradskim zavodom za javni saobraćaj

• Sve toplane u školama, vrtićima itd. u roku od godinu dana bi prešle na ekološki prihvatljivaa goriva i uradila bi se termoizolacija istih kako bi se smanjila potrošnje energije

• Subvencionisaće se energetska efikasnost kako bi domaćinstva ostvarila uštede u potrošnji energije

• Zabraniće se prodaja sirovog lignita, a u slučajevima gde je korišćenje uglja neophodno uvešće se centralizovana, sertifikovana nabavka kamenog i mrkog uglja preko gradske uprave

• Regresirna struja i nabavka ugradnje sertifikovanog filtera za kafiće, restorane i prodavce brze hrane koji koriste ćumur

• Sprovešće se opšta kampanja za reciklažu i odvajanje otpada i formiraće se centri za reciklažu

4. Završiće se nedostajuća kanalizacija i započeće se izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Zabraniće se dalja gradnja u centru grada, uz zabranu nadogradnje postojećih objekata do donošenja novog PGR i PDR.

Ajmo ljudi! Zeleno je mudro, Beograd za život.


Prijavite se na naš njuzleter:

Želiš da pomogneš #1od5miliona? Doniraj.

March 28, 2022