fbpx

U novembru 2020. smo organizovali protest ispred fabrike Mei ta Europe, sa namerom da ukažemo na to koliko ta kineska fabrika zagađuje životnu okolinu, a izgrađena je usred naseljenog mesta Barič, nadimak Beograda.
Tada smo rekli da fabrika nema izrađenu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, kao ni fabriku za preradu otpadnih voda.
Meštani su objasnili koliko se teško diše u Bariču i koliko je opasno piti vodu iz vodovoda koji se nalazi na 300m od fabrike.


Da podsetimo, 31.03.2016. Mei ta je poslala zahtev za izdavanje građevinske dozvole, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, a dozvola im je izdata odmah sutradan.
Tada je tražena dozvola za izgradnju alatnice i mašinske radionice. Iz Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine su smatrali da izrada Studije o proceni uticaja nije potrebna.
Alatnica se brzo pretvorila u livnicu koja zapošljava preko 2500 ljudi.
Prijavljujući parcijalno, deo po deo fabrike, uspešno su izbegavali izradu Studije i na taj način izbegavali poštovanje svih zakona koji se odnose na zaštitu životne sredine.


Tek izradom faze V u kojoj je predviđena termička obrada otpadnog špona, reciklaža otpadnog metala, prilikom koje se oslobađa ogromna količina CO2 i sitne prašine koja je veoma opasna ako dospe u životnu sredinu, morali su da Ministarstvu za zaštitu životne sredine dostave predlog Studije.


Tehnička komisija pri ministarstvu je utvrdila brojne nepravilnosti i manjkavosti i zatražila da se odgovori na pitanje kako bi se ocenio celokupni uticaj fabrike na životnu sredinu. Studija je vraćena Mei ti, dat im je rok od 60 dana da odgovore na sva pitanja, isprave greške i otklone aljkavost.


Javni uvid u ovu Studiju je završen 15.maja 2021.


Rok od 60 dana je odavno istekao.
Da li Mei ta i dalje truje meštane Bariča i okoline bez Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i koje zakone država Srbija primenjuje u ovakvim slučajevima da zažtiti živote svojih građana!?


Ako bude trebalo, otići ćemo opet ispred Mei te da ih pitamo!


Prijavite se na naš njuzleter:

Želiš da pomogneš #1od5miliona? Doniraj.

January 5, 2022